Zdjęcie projektu

Najważniejsze elementy projektu

  • System uwierzytelniania
  • System pokojów z dostępem do widoku z kamery internetowej, czatu, wcześniej wykonanych lotów
  • Funkcja odtworzenia lotu z bazy danych
  • Wizualizator lotów a możliwością generowania raportów
  • Dostęp do dokumentacji lotu
  • Dwa tryby sterowania robotem, manualne (z wykorzystaniem kontrolera) i przy pomocy komend w czacie ‍

Skalowanie projektu

  • Dostosowanie kompatybilności z szerszą grupą modeli robotów
  • Praca nad innymi sposobami komunikacji z robotem (na przykład model grafów)
  • Dodać system symulatora w oparciu o model matematyczny ‍

Użyte technologie

Ikona wykorzystanej technologii
Ikona wykorzystanej technologii
Ikona wykorzystanej technologii
Ikona wykorzystanej technologii
Ikona wykorzystanej technologii
portoflio

Stwórzmy razem produkt

Najpierw zacznijmy od jego wyceny