Zdjęcie projektu

Najważniejsze elementy projektu

Transformer na bazie Fairseq Dataset zawierający dane z Github oraz Stackoveflow

Użyte technologie

Ikona wykorzystanej technologii
portoflio

Stwórzmy razem produkt

Najpierw zacznijmy od jego wyceny