Określenie celu kampanii

Najważniejszym zadaniem przed jakim postawiony zostanie zespół, to odpowiedź na pytanie co chcemy osiągnąć oraz dla jakiej grupy docelowej. To one definiują każde kolejne podejmowane kroki.

Wybór strategii marketingowej

Po zdefiniowaniu celu jaki firma chce osiągnąć w kampanii marketingowej, należy wybrać odpowiednią strategie, dostosowaną do danej grupy docelowej. Co za tym idzie, podejmowana zostaje gruntowna analiza poszczególnych strategii i wybór odpowiedniej.

Dobór narzędzi

Ostatnim etapem po określeniu celów kampanii oraz strategii jest wybór narzędzi, które przyczynią się do osiągnięcia zamierzonego efektu. Zespół Pluscode zadba, aby dostosować je do określonego wcześniej budżetu projektowego.