Konfiguracja środowiska programistycznego

Pierwszym etapem jest skonfigurowanie wymaganych narzędzi takich jak repozytoria kodu źródłowego czy programy monitorujące przebieg pracy. Utworzone zostają główne środowiska pracy: developerskie, produkcyjne i testowe.

UI

Na bazie utworzonych wcześniej makiet, zaprogramowana zostaje część prezentacyjna aplikacji. Zaimplementowane zostają wszystkie dodatkowe aspekty wizualne, takie jak animacje, podział na sekcje czy dostosowanie pod rozmiary wyświetlacza.

Logika biznesowa

Kolejnym krokiem jest zaprogramowanie logiki serwerowej i połączenie jej z interfejsem użytkownika. Każdy przypadek jest indywidualnie rozpatrywany pod kątem jego potrzeb w logice biznesowej.

Testy

Wszystkie moduły składające się na finalną postać produktu muszą zostać przetestowane z uwzględnieniem ich najczęstszych sposobów użycia. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na sposób komunikacji i integrację poszczególnych części składowych.