Utworzenie wireframów

Zespół Pluscode pracuje nad utworzeniem unikalnego brandu, którego nieodzowną częścią jest logo. Istotna jest szczegółowa analiza rynku, w dużej mierze klientów docelowych oraz konkurencji. Tego rodzaju analiza umożliwia obiektywną pracę nad brandem.

Dobór palety kolorystycznej oraz typografii

Kolorystyka i typografia są istotną częścią składową designu wpływającą na sposób odbioru oraz na dostępność aplikacji. Poprawny kontrast kolorów, krój czcionki dostosowany do tematyki i stylu strony mogą skutecznie przyciągnąć uwagę klienta.

Praca nad brandem

Zespół Pluscode pracuje nad utworzeniem unikalnego brandu, którego nieodzowną częścią jest logo. Istotna jest szczegółowa analiza rynku, w dużej mierze klientów docelowych oraz konkurencji. Tego rodzaju analiza umożliwia obiektywną pracę nad brandem.

Stworzenie makiet

Ukończone wireframy wraz z paletą kolorystyczną oraz typografią umożliwiają zespołowi Pluscode utworzenie makiet. Stanowią one ostateczne grafiki, ukazujące finalny wygląd produktu dla klienta.

Wygenerowanie klikalnego prototypu

Ostatnim krokiem jest utworzenie interaktywnego prototypu, dzięki któremu klient może samodzielnie przetestować wizualną część produktu i upewnić się co do jej finalnego kształtu.