Testy przedwdrożeniowe

Po ukończeniu programowania można przystąpić do końcowych testów uwzględniających zarówno typowe, jak i te niestandardowe przypadki użycia. Tym sposobem jesteśmy w stanie upewnić się, że nasz produkt jest gotowy do wdrożenia.

Wdrożenie produktu

W zależności od platform, środowisk, systemów operacyjnych wdrożenie może składać się z różnych etapów i wymagać różnych przygotowań. Niezależnie od rodzaju problemu, Pluscode realizuje wdrożenia z uwzględnieniem najlepszych praktyk takich jak przygotowanie dokumentacji projektowej.

Szkolenia

Zakończone wdrażanie systemu powinno nieść za sobą w dalszej kolejności szkolenie z obsługi danego produktu. Zawiera się w to, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, stanowiącej podstawę obsługi oraz samo szkolenie kadry obsługującej system.

Konserwacja

Każdy wdrożony system należy konserwować oraz administrować. Pluscode świadczy usługi opieki powdrożeniowej, w skład której wchodzą zarządzaniem systemem, pozycjonowanie w wyszukiwarkach, moderowanie oraz obsługa techniczna w przypadku pojawiających się problemów.